Băng gai dính, cuộn nhám gai

300,000

Kích thước của loại băng nhám, băng gai dinh, cuộn nhám gai.

Cuộn nhám gai có nhiều kích thước khác nhau và theo yêu cầu sử dng5 trong công việc.

  • BĂNG NHÁM XÉ 200MM / BĂNG GAI DÍNH 200MM/ BĂNG DÍNH GAI VELCRO 200MM
  • BĂNG NHÁM XÉ 110MM / BĂNG GAI DÍNH 110MM/ BĂNG DÍNH GAI VELCRO 110MM
  • BĂNG NHÁM XÉ 25MM / BĂNG GAI DÍNH 25MM/ BĂNG DÍNH GAI VELCRO 25MM
  • BĂNG NHÁM XÉ 100MM / BĂNG GAI DÍNH 100MM/ BĂNG DÍNH GAI VELCRO 100MM

Cuộn băng gai dính : Cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng

Băng dính gai có cấu tạo như thế nào?

Băng dính gai hay cuộn nhám gai  được gọi là băng keo velcro hoặc băng dính móc và lông.

Băng dính gai  hay cuộn nhám gai có cấu tạo 2 phần: một mặt lông mềm và một mặt gai móc.

Phía sau của hai mặt này có thể có keo dán hoặc không keo dán.

  • Đối với loại băng dính gai không có keo dán: Sử dụng keo nến để dán băng dính lên bề mặt.
Contact Me on Zalo