I'm A Badass Caption: I can haz links, style or anything that is valid markup :)
Hiệp hội công ty vệ sinh công nghiệp

Công ty vệ sinh công nghiệp liên kết lại để cùng phát triển

Nhiều người lao động trong ngành vệ sinh rất mặc cảm về nghề nghiệp của mình. Vì vậy sự ra đời của tổ chức Hiệp hội Vệ sinh công nghiệp thực sự là chỗ dựa rất lớn giúp những lao động trong lĩnh vực này cảm thấy yên tâm, tự tin và tự hào hơn về nghề nghiệp của mình.

xem tiếp

Sự kiện họp hiệp hội công ty vệ sinh công nghiệp

Hiệp hội Vệ sinh Việt Nam là tổ chức phi Chính phủ, các doanh nghiệp dịch vụ, thương mại có liên quan đến ngành vệ sinh công nghiệp ở Việt Nam tự nguyện tham gia. Hiệp hội vệ sinh được thành lập với mục đích thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên Hiệp hội trong việc xây dựng ngành vệ sinh công nghiệp phát triển bền vững. Kể từ khi thành lập đến nay, Hiệp hội Vệ sinh Việt Nam luôn sát cánh cùng với các doanh nghiệp vệ sinh trong cả nước xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Việt Nam, đóng góp cho sự lớn mạnh của nền kinh tế cả nước. Ban đầu, Hiệp hội Thép Việt Nam chỉ bao gồm 13 doanh nghiệp dịch vụ Tới nay, Hiệp hội có số lượng thành viên gia nhập Hiệp hội ước tính là 480 thành viên chia thành 4 chuyên ngành chính: - Dịch vụ vệ sinh công nghệp khoảng: 230 thành viên - Cung cấp máy, dụng cụ, vật liệ tiêu hao vệ sinh công nghiệp khoảng : 35 thành viên

xem tiếp
 
Chia sẻ lên LinkHay.com